Спешни Оферти

Моля имайте в предвид, че не можем да актуализираме твърде често спешните оферти за работа в Германия. Винаги, когато пубиковаме спешно работно място за Германия ние посочваме датата на заминаване в заглавието (както разбира се и в самият PDF документ с описание на офертата). Ако виждате “спешна оферта” с минала дата, това означава че просто не сме успели да изчистим старите оферти. Ако обаче датата е напред във времето, заначи офертата е напълно актуална.

Weik_Weik – старт: 06.03.15, заплащане 1250 евро м. чисто