Необходими Документи

За назначаване и командироване на служители в Германия са необходими следните документи:

1. Лична карта – копие

2. Трудова книжка – оригинал

3. Свидетелство за съдимост (за работа в България) – копие

4. Медицинско Свидетелство за работа – копие

5. Европейска Здравна Карта (ЕЗОК) – ако все още нямата такава, или е изтекла, моля имайте предвид, че нейното издаване отнема мин. 2 седмици, така че моля направете постъпки за нейното издаване, колкото се може по-рано. Заявление за издаване можете безплатно да подадете в клоновете на банка ДСК.

6. Банкова сметка в Първа инвестиционна Банка в лева или евро (моля поискаите от банката “документ за НОИ” – на него е посочена банковата сметка, както и удостоверява, че сметката е лично ваша). Напомняме ви, да да заявите издаването на дебитна карта VISA към сметката, за да можете да теглите пари от банкомати в Германия. Издаването на картата от страна на банката отнема от 3 до 5 работни дни.